Vår värdegrund


Mötet

Du står i centrum för vår verksamhet.

Närvaro

Hos oss får du uppmärksamhet och blir lyssnad på.

Förtroende

Här ska du känna trygghet och tillit.
Vi möter dig med  respekt, kompetens och erfarenhet.